Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Trepunktnoll existerar inte. Det här är en testförening som används som exempel i tjänsten Styrelseproffset.se vilken kan användas för att enkelt skapa föreningshemsidor som denna.

Styrelseproffset.se är ett verktyg för styrelser i bostadsrättsföreningar för att underlätta arbetet, spara tid och åstadkomma bättre dokumentation. Med en lättanvänd interaktiv webbtjänst kan styrelsen ha all nödvändig information direkt åtkomliga från såväl dator som telefon och läsplatta. Dialogen med medlemmarna har aldrig varit enklare.

Hade Brf Trepunktnoll funnits och då legat i fastigheten som är Stockholms Slott så hade det i vart fall blivit intressanta årsstämmor.

1 2 3 4 5