Information om garagekön

Föreningen har 16 garageplatser i uppvärmt garage. Det är i regel kö till dessa och kötiden varierar mellan 1-3 år. 

Regler för garagekön

  • En plats per lägenhet
  • Man får köa utan att inneha bil
  • När en plats blir ledig tillfrågas första köande som då har 1 vecka på sig att svara
  • Tackar man nej hamnar man sist i kön
Garagekö
Antal köande 6
Första ködatum 2013-06-22
Längsta kötid 133 månader