Årsredovisningar

I Styrelseproffset finns ett filarkiv där föreningen har inte mindre än 100 GB utrymme utan extra kostnad för att lagra sina filer. Det är lätt att på hemsidan på en sida länka in innehållet från en viss mapp. Här undertill visas innehållet i mappen "Årsredovisningar". 

När en ny årsredovisning ska läggas ut på hemsidan räcker det med att placera den nya filen i mappen med de andra - hemsidan uppdateras automatiskt.