Vanliga frågor och svar

På denna sida samlar vi ett antal vanliga frågor och svar.

Hur beställer jag extranycklar?

Nyckelbeställning görs genom att e-posta styrelsen följande information:

  • Beteckning på nyckeln (de siffror som står på)
  • Lägenhetsnummer (föreningens, det som även står på förrådet)
  • Namn och personnummer på den som kommer hämta ut nycklarna

Styrelsen beställer sedan nycklar från Lås-och-Bom AB där du sedan kan hämta dem och betalar dem. Observera att detta enbart gäller nycklar som tillhör föreningens låssystem. Har du dubbla lås på din lägenhetsdörr är det så kallade ”underlåset” ditt eget.

Hur får jag bredband?

I den månatliga avgiften ingår 100 Mbps bredband från Ownthat. I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag, ofta i anslutning till entrédörren.

För att registrera bredbandsåtkomst kopplar du in en dator med sladd i detta uttag. När du öppnar en webbläsare ska du då automatiskt komma till Ownthats kundportal där du får vidare instruktioner för aktivering.

Om du inte når denna kundportal trots att du har en sladd direkt mellan datorn och uttaget så kan du kontrollera att din dators nätverksinställningar är inställda på att ”erhålla IP-adress automatiskt”, ofta står det något om ”DHCP”.

Har du problem med bredbandsanslutningen kontaktar du Ownthat kundtjänst på 08-555 33 555 eller support@ownthat.se.

Hur fungerar elmätningen?

Förbrukningen av el fjärravläses av företaget Energiavläsning AB. Elförbrukningen debiteras i samband med föreningsavgiften och avier skickas ut av vår förvaltare varje kvartal.

Att kollektivt upphandla elnäts- och elmarknadsleverantör på detta vis ger föreningen bättre förhandlingskraft och därmed bättre priser. Du behöver med andra ord inte själv teckna avtal hos något energibolag.