Karta

Vår fastighet är benägen precis vid Stockholms ström i anslutning till Helgeandsholmen i nordväst och Skeppsbron i öst.